Článek
5. May 2018

Informovaný zaměstnanec – motivovaný zaměstnanec

123456

Snažit se zapojit zaměstnance do dění ve firmě je důležité a dá se zajistit různými způsoby. I my si uvědomujeme tento podstatný faktor. Klíčová je hlavně dostatečná komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Díky tomu si pak zaměstnanec dokáže lépe představit celkový obraz a směřování firmy.

Zdravé podnikové klima

Výsledek firmy, či závodu, je výsledkem práce všech zaměstnanců a proto i nálada ve společnosti je důležitá. Odráží se to na práci zaměstnanců, jejich úsilí a zanícení, které do práce vkládají. Právě proto by měl zaměstnanec vědět, co se právě ve firmě děje, jaká je reálná situace, co se mění a co změny přinesou. Lidé by též měli mít možnost o situaci diskutovat, klást otázky a vyjádřit svůj názor. Pokud mají všichni táhnout za jeden provaz, musí znát firmu, pro kterou pracují, její cíle a hodnoty.

Při výběru možností interní komunikace se dají použít různé nástroje. Kromě pravidelné osobní komunikace je to hlavně použití adekvátních komunikačních kanálů (počítačová síť, podnikový časopis, tištěný oběžník).

Zaměstnanecký bulletin: Motivace i zdravá rivalita

I my si uvědomujeme tento důležitý faktor. Proto pro naše zaměstnance na mnohých zakázkách vydáváme měsíční bulletin, ve kterém se dozví veškeré potřebné novinky o dění ve společnosti. Na několika stránkách se každý měsíc dozví, co se ve firmě událo, informujeme je o změnách a novinkách, ale i o společných akcích, jako je třeba nohejbalový turnaj. Sestavujeme anketu na aktuální témata. Zkrátka, noviny přináší reálný pohled na každodenní dění ve firmě.

„Reakce zaměstnanců na oběžník je pozitivní. Lidem se líbí, že dostávají informace o novinkách z první ruky. Taktéž se k nim takovýmto způsobem můžeme vyjádřit“, přibližuje Key account manager, Pavol Kelemen, situaci v závodě, ve kterém bulletin vydávají déle než půl roku. Úspěch sklidila i rubrika TOP zaměstnanci, kde se mezi zaměstnanci vytvořila zdravá rivalita. Těšíme se proto z úspěchu našeho bulletinu a s nadšením ho vydáváme i nadále!

Rozdávání zaměstnaneckého bulletinu
Rozdávání zaměstnaneckého bulletinu
Pracovníci rozdávají bulletin zaměstnancům
Pracovníci rozdávají bulletin zaměstnancům
Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení