Odpovídáme každému do 72 hodin!

Článek
21. března 2015

Jak se uplatnit na trhu práce?

lide v praci na porade

21.03.2015 – Nezaměstnanost mladých lidí je stále aktuálnějším tématem. Proč má tolik mladých lidí problém s pracovním uplatněním? Odpovědi jsme hledali jak u zástupců středních škol, ale i na úřadem práce nedávno pořádaném workshopu.

Praxe, praxe, praxe

Ředitel Spojené školy L. Podjavorinskej v Prešově, Anton Muška, vkládá naděje do snahy vytvořit ve školství duální systém vzdělávání. Co to v reálu znamená? Mít tolik praxe, jako studia. Týden studia by se na středních odborných školách kompenzoval týdnem praxe. Ideálně přímo na pracovišti ve firmách a společnostech. Zákon o duálním vzdělávání by měl vejít v platnost začátkem dubna. Doufejme tedy, že se studenti opravdu dočkají zlepšení a poměr teoretického a praktického vzdělání se vyrovná. Absolventi tak získají základní pracovní návyky a budou lépe připravení pro vstup na trh práce.

Vychovávat pro trh práce

Na Slovensku vládne značná nerovnováha mezi oblíbenými studijními obory a pracovními pozicemi, o které je na trhu reálný zájem. Ředitel Muška už nechce dále vychovávat své absolventy pro úřady práce, ale pro trh práce. Za nezbytné považuje vytvářet více studijních oborů, o které je zájem. Pracovních nabídek na trhu práce není málo. Školy však nedokáží v dostatečné míře reflektovat na současné podmínky pracovního trhu. Odborníci volají po znovuzavedení povinných dílen a pracovního vyučování. „Také by bylo účinné obnovit pravidelné školní exkurse do firem a společností, aby žáci v reálu viděli, jak vypadá například údržbář 21. století“, doporučuje, Peter Dosedla, jednatel Express People.

O které pozice je zájem?

Ze statistik Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny vyplývá, že na pracovním trhu je největší poptávka na pozice ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice, rovněž je zájem i o dělnické pozice. Zvýšená poptávka je i po manažerech výroby a konstruktérech v automobilovém průmyslu.

Co radíme studentům a absolventům my?

Jak se odlišit od svých vrstevníků a uplatnit se na trhu práce?

  • Získejte pracovní zkušenosti co nejdříve – již během studia. Choďte na brigády, najděte si sezónní práci během prázdnin. Každá pracovní zkušenost se vám zapíše do životopisu a zvýší vaše šance na úspěch v budoucnu. „Ze statistik vyplývá, že o mnohé brigády mají zájem dlouhodobě nezaměstnaní a lidé nad 40 let. Zájem mladých lidí naopak klesá,“ poznamenal, Ing. Peter Dosedla.
  • Přizpůsobte své finanční nároky vlastním zkušenostem. Mnozí mladí lidé, kteří právě dostudovali, nemají reálné platové očekávání a požadují nástupní plat, který neodpovídá jejich zkušenostem. „Kariéra se nerodí ze dne na den. Je to něco, co se buduje a trvá. Závisí na zkušenostech, ale hlavně na vůli jít dopředu“, tvrdí Ing. Dosedla.
  • Navštivte pracovní veletrhy, kde máte reálnou šanci navázat kontakt s mnohými zaměstnavateli. Seznam veletrhů, které se vyplatí tento rok navštívit, najdete zde.
  • Připravte si profesionální životopis a motivační dopis. V životopise uveďte všechny dosavadní zkušenosti, tedy i brigády a sezónní práce, školské organizace či práci jako dobrovolník. V motivačním dopise vyzdvihněte svoje silné stránky, zkrátka – „prodejte se“.
Sdílet na Facebooku

Pokračujte ve čtení